Κόσμος Μαγείας

Η Mαγεία είναι μια παράξενη δύναμη που βρίσκεται σε ολόκληρο το multiverse του Dungeons & Dragons. Είναι η δύναμη και η ενέργεια που βρίσκεται σε όλα. Τα συνηθισμένα πλάσματα δεν μπορούν να χειριστούν άμεσα αυτή την ωμή μαγεία, αλλά έχουν μάθει να δημιουργούν ένα μαγικό πλέγμα που ονομάζεται Weave που τους επιτρέπει να τη διοχετεύουν.
Αυτά τα πλάσματα ονομάζονται spellcasters.

Υπάρχουν δύο τύποι spellcasters: arcane και divine.
Εκείνοι που χρησιμοποιούν arcane μαγεία βασίζονται στη μελέτη του Weave για να είναι σε θέση να το χειριστούν. Αυτοί είναι bards, sorcerers, warlocks, και wizards.
Εκείνοι που χρησιμοποιούν divine μαγεία, καλούν τους θεούς και άλλες ισχυρές οντότητες για βοήθεια. Αυτοί είναι clerics, druids, paladins και rangers.

Ανεξάρτητα από την πηγή των δυνατοτήτων τους, όλοι είναι σε θέση να κάνουν ξόρκια, χειρίζοντας κατάλληλα το Weave, παράγουν ποικιλία αποτελεσμάτων. Δεν υπάρχει σχεδόν κανένα όριο στο τι μπορούν να κάνουν τα ξόρκια. Ενώ τα ξόρκια είναι πιο γνωστά για στο να κάνουν ζημιά ή να προστατεύον, συν άλλες παρόμοιες επιπτώσεις, μπορούν επίσης να αποκαταστήσουν τη ζωή και την ενέργεια, να βοηθήσουν με τις καθημερινές δραστηριότητες, να δημιουργήσουν καταφύγιο και άλλα πολλά.

Levels (Επίπεδα)
Όλα τα ξόρκια έχουν ένα επίπεδο που κυμαίνεται από 0 έως 9. Ένα ξόρκι επιπέδου 0 ονομάζεται cantrip. Γενικά, όσο μεγαλύτερο επίπεδο είναι ένα ξόρκι, τόσο περισσότερη δύναμη έχουν τα αποτελέσματά του. Τα ξόρκια υψηλότερου επιπέδου έχουν συχνά μεγαλύτερη ζημιά (ανα ζαριά), μπορούν να επηρεάσουν μεγαλύτερη περιοχή ή περισσότερα πλάσματα ή έχουν πιο εκτεταμένη χειραγώγηση.
Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο ενός ξορκιού, τόσο υψηλότερο πρέπει είναι το επίπεδο ενός παίκτη για να το χρησιμοποιήσει. Δεν υπάρχει άμεση αντιστοιχία μεταξύ του επιπέδου του ξορκιού και του επιπέδου του παίκτη. Για παράδειγμα, το νωρίτερο που οποιοδήποτε πλάσμα μπορεί να ρίξει ξόρκια τρίτου επιπέδου είναι στο επίπεδο 5. Μερικοί αποκτούν πρόσβαση ακόμη και αργότερα. Ανεξάρτητα από το πότε μπορεί να έχει πρόσβαση, όσο υψηλότερο επίπεδο είναι ένα ξόρκι, τόσο υψηλότερο επίπεδο πρέπει να είναι ο caster για να μπορεί να το χρησιμοποιήσει.

Cantrips
Τα ξόρκια του επιπέδου 0, που συνήθως ονομάζονται “cantrips”, είναι απλά ξόρκια “κολλημένα” στο μυαλό του caster. Δεν μπορούν να ξεχαστούν, αλλά είναι πάντοτε διαθέσιμα να τα χρησιμοποιήσει χωρίς να spell slot.

Ritual
Ένα ξόρκι που έχει επισημανθεί ως ritual (τελετουργία) έχει τη δυνατότητα να ακολουθεί έναν ειδικό κανόνα όταν χρησιμοποιείται: ο caster μπορεί να επιλέξει να το ρίξει ως ritual. Με αυτόν τον τρόπο ο Spellcaster χρειάζεται 10 λεπτά για να κάνει το ξόρκι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Έτσι, ένα ξόρκι ritual δεν θα ξοδεύει ένα spell slot.
Δεν είναι όλοι ικανοί να ρίξουν ένα ritual ξόρκι. Από προεπιλογή, μόνο bards, clerics, druids, και wizards είναι σε θέση. Το ξόρκι πρέπει επίσης να είναι προετοιμασμένο ή γνωστό στην περίπτωση των bards, που δεν έχουν προετοιμασμένα ξόρκια. Μόνο οι wizards είναι σε θέση να ρίξουν απροετοίμαστα ξόρκια ως τελετουργίες. Ένας χαρακτήρας με το feat Ritual Caster μπορεί επίσης να ρίχνει τελετουργικά ξόρκια του class που επιλέγει όταν παίρνει το feat. Επιπρόσθετα, warlocks με το Book of Ancient Secrets invocation είναι ικανοί για ritual-cast για ξόρκια που βρίσκουν και προσθέτουν στο Book of Shadows τους, το οποίο αποκτάται από τη συμφωνία Pact of the Tome.

Spell Slots

Το να ρίξεις ένα ξόρκι είναι μια κουραστική διαδικασία και μπορεί να γίνει για περιορισμένο αριθμό πριν ο spellcaster χρειαστεί να κάνει long rest για να ανακτήσει τις δυνάμεις του. Αυτοί οι αριθμοί είναι τα spell slots. Όταν εξαντληθούν όλα τα spell slots ενός επιπέδου, δεν μπορούν να γίνουν άλλα ξόρκια σε αυτό το επίπεδο. Μπορούν, ωστόσο, να γίνουν upcasted (βλ. “Higher Casting”).
Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο του παίκτη, τόσο μεγαλύτερη είναι η εμπειρία που έχουν στο spellcasting, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ρίχνουν περισσότερα ξόρκια ανάμεσα σε διαλείμματα και ξόρκια υψηλότερων επιπέδων.

Higher Casting

Όλα τα ξόρκια κάτω από το επίπεδο 9 μπορούν να γίνουν χρησιμοποιώντας ένα spell slot υψηλότερο από αυτό που ήδη βρίσκονται. Αυτό καταναλώνει το υψηλότερη spell slot αντί για το spell slot από το επίπεδο βάσης. Η μόνη απαίτηση είναι να διαθέτετε το spell slot μεγαλύτερου επιπέδου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Κάνοντας ένα ξόρκι χρησιμοποιώντας spell slot υψηλότερου επίπεδου λέγεται upcasting. Τα cantrips δεν μπορούν να γίνουν upcasted.
Ορισμένα ξόρκια όταν γίνονται upcasted έχουν παραπάνω οφέλη. Αυτό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το ξόρκι. Τα πιο συνηθισμένα αποτελέσματα είναι η αύξηση του damage, το range του αποτελέσματος, η διάρκεια και ο αριθμός των πλασμάτων που μπορούν να στοχευθούν. Τα ξόρκια που έχουν οφέλη όταν γίνουν upcasted θα αναφέρουν και τα αντίστοιχα οφέλη. Εάν δεν περιγράφεται τίποτα, τότε το ξόρκι κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα που θα έπαιρνε αν το ρίχνατε στο βασικό του επίπεδο.

Full-caster

Οι Full-casters είναι ισχυροί μάγοι που αφιερώνονται στη μελέτη της μαγείας. Έχουν πρόσβαση σε πολλά ξόρκια και cantrips που τους δίνουν μια μεγάλη ποικιλία επιλογών για να αντιμετωπίσουν τους εχθρούς τους και οποιοδήποτε θέμα που μπορεί να προκύψει. Σε αντάλλαγμα, ωστόσο, οι full-casters τείνουν να είναι λιγότερο ανθεκτικοί.
ΟΙ bards, clerics, druids, sorcerers και wizards είναι full-casters. Τεχνικά, οι warlocks είναι επίσης, αλλά έχουν ειδικούς κανόνες λόγω της φύσης της μαγείας τους.
Δεν υπάρχει κάποιος γενικός κανόνας για τον αριθμό των cantrips που γνωρίζουν οι full-casters. Οι Bards και οι druids ξεκινούν με 2, οι clerics και οι sorcerers ξεκινούν με 3 και οι wizards αρχίζουν με 4. Ωστόσο, όλοι κερδίζουν ένα επιπλέον στο επίπεδο 4 και 10. Ομοίως και για τα ξόρκια που γνωρίζουν οι full-casters, αν και όλοι αποκτούν πρόσβαση σε ξόρκια υψηλότερων επιπέδων όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Half-caster

Οι half-casters είναι spellcasters με τη μιση μαγικη ικανοτητα και ξόρκια σε σχέση με τους full-casters. Παρόλο που κατέχουν αξιόπιστες μαγικές ικανότητες, τα ξόρκια τους είναι προσανατολισμένα προς τη βελτίωση της πολεμικής τους αντοχής και άλλων χαρακτηριστικών της τάξης. Επίσης, δεν γνωρίζουν κανένα cantrip και αρχίζουν να έχουν πρόσβαση σε ξόρκια στο επίπεδο 2.
Οι paladins και οι rangers είναι half-casters.Όμως, παρόλο που οι rangers γνωρίζουν ενα περιορισμένο αριθμό απο τα συνολικα ξορκια που διαθετει η κλαση τους, οι paladins γνωρίζουν όλα τα ξόρκια της ταξης τους, όπως ένας cleric ή druid. Βέβαια, έχουν περιορισμένο αριθμό ξορκιών που μπορούν να προετοιμάσουν για κάθε long rest (Βλ. “Prepared Spells”)

Third-caster

Οι third-casters είναι spellcasters που μαθαίνουν συγκριτικα το ⅓ απο τα ξόρκια που θα μαθαιναν οι full-casters. Είναι συνήθως περιορισμένοι απο ποια σχολεία μπορούν να επιλέξουν ξόρκια. Αν και περιορισμένοι, ειδικεύονται στο να ενισχύουν τις βασικές τους ικανότητες, δίνοντας τους ένα πλεονέκτημα που άλλοι της κλάσης δεν έχουν.

Οι Artificiers, του rogue η Arcane Trickster υποκλάση και του fighter η Eldritch Knight υποκλάση είναι third-casters.

Known Spells

Κάθε spellcaster έχει ένα ορισμένο αριθμό ξορκιών που ξέρει. Αυτό είναι ξεχωριστό από τα slots τους. Τα spell slots δείχνουν πόσες φορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ξόρκια. Τα Known Spells είναι ποια ξόρκια μπορούν να επιλεγούν για να χρησιμοποιηθούν. Οι Spellcasters ξέρουν πολύ περισσότερα ξόρκια απ ‘ότι έχουν spell slots. Για παράδειγμα clerics, druids και paladins γνωρίζουν όλα τα ξόρκια της κλάσης τους.
Οι artificers, bards, rangers, sorcerers, warlocks και wizards έχουν περιορισμένο αριθμό ξόρκων που ξέρουν. Διαλέγουν ποια ξόρκια από τη λίστα της κλάσης τους θέλουν να ρίξουν αντί να έχουν όλα τα ξόρκια στη διάθεση τους. Από τη λίστα των Known Spells τους, αποφασίζουν για ποιό να ξοδέψουν ένα spell slot και να το ρίξουν.
Ο αριθμός των ξόρκων που ξέρει ένας spellcaster σε καθένα επίπεδο είναι στην περιγραφή της κλάσης του. Όταν αυτός ο αριθμός αυξάνεται, μπορούν να μάθουν ένα νέο ξόρκι. Οποιαδήποτε ξόρκι στη λίστα, είναι διαθέσιμο αρκεί το επίπεδό του να μην είναι υψηλότερο από το επίπεδο του υψηλότερου (σε επίπεδο) spell slot.
Επιπλέον, κάθε φορά που ένας spellcaster ανεβαίνει ένα επίπεδο στην κλάση του, μπορεί να ξεχάσει ένα ξόρκι που γνώριζε και να το αντικαταστήσει με ένα νέο. Το επίπεδο του νέου ξορκιού δεν είναι απαραίτητο να είναι το ίδιο με το επίπεδο του παλιού. Η αντικατάσταση ενός ξορκιού δεν προσθέτει στον αριθμό των ξορκιών που είναι γνωστά από τη στιγμή που ένα ξόρκι χαθεί κατά τη διαδικασία της απόκτησης ενός καινούργιου.

Prepared Spells

Οι clerics, druids, paladins και wizards γνωρίζουν μια μεγάλη ποικιλία από ξόρκια. Όλοι, εκτός από τους wizards, έχουν στη διάθεσή τους ολόκληρη την λίστα ξορκιών της τάξης τους. Λόγω μεγάλου όγκου, είναι αδύνατο να θυμηθεί κάποιος πώς να ρίξει κάθε ξόρκι σε οποιαδήποτε στιγμή. Ως αποτέλεσμα, οι παίκτες αυτών των τάξεων επιλέγουν μια λίστα από prepared spells στο τέλος κάθε long rest. Αυτά τα ξόρκια είναι αυτά που ο χαρακτήρας έχει δεσμεύσει στη μνήμη του.
Μέχρι το τέλος του επόμενου long rest, είναι σε θέση να ρίξει αυτά τα prepared spells, αλλά όχι άλλα. Τα prepared spells μπορεί να βρίσκονται στον κατάλογο ξορκιών του, αλλά δεν τα έχει στα άμεσα διαθέσιμα. Τα prepared spells μπορούν να αλλάξουν μόνο στο τέλος ενός long rest, καθώς ο παίκτης θα έχει χρόνο για να τα μελετήσει, να διαλογιστεί, να προσευχηθεί ή να απομνημονεύσει τα νέα ξόρκια.

Ο μέγιστος αριθμός ξόρκων που μπορούν να προετοιμαστούν κάθε φορά είναι ίσος με το spellcasting ability modifier του παίκτη συν το επίπεδό του σε αυτήν την τάξη. Η μόνη εξαίρεση σε αυτό είναι οι paladins, οι οποίοι παίρνουν μόνο prepared spells ίσα με τον spellcasting ability modifier συν τa μισά απο το επίπεδο του paladin.

Casting a Spell

Το casting ενός ξορκιού χρειάζεται πολλά πράγματα, συμπεριλαμβανομένου του action time, του  range, των components και του damage που μπορεί να προκαλέσει. Κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι δεν μπορείτε να ρίξετε ένα ξόρκι ενώ φοράτε πανοπλία που δεν είστε ικανοί να φοράτε, λόγω της απόσπασης προσοχής που σας προκαλεί ο άγνωστος εξοπλισμός.

Casting Time

Το casting time καθορίζει ποιο μέρος ενός γύρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ρίξετε ένα συγκεκριμένου ξόρκι. Οι τρεις βασικοί τύποι είναι action, bonus action και reaction. Κάποια ξόρκια μπορούν να πάρουν λεπτά ή ώρες και πρέπει να γίνουν έξω από την μάχη.

Duration

Το duration καθορίζει το πόσο διαρκεί ένα ξόρκι. Επι το πλειστον, τα ξόρκια έχουν άμεση ισχύ και τελειώνουν σύντομα. Μεγαλύτερα duration επεκτείνουν τα αποτελέσματα. Ο χρόνος ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό, από έναν γύρο σε αρκετές ώρες. Συχνά, αυτές τα μεγαλύτερα durations χρειάζονται συγκέντρωση (concentration) ή αφοσιωση (focus) στο ξόρκι. Μπορείτε να συγκεντρωθείτε μόνο σε ένα ξόρκι κάθε φορά. Κάνοντας άλλο ξόρκι που απαιτεί συγκέντρωση θα τερματιστεί αυτόματα το πρώτο.

Range

Το range ενός ξορκιού καθορίζει πόσο μακριά από τον Caster μπορεί να πραγματοποιηθεί το αποτέλεσμα του. Αν το range είναι για self, επηρεάζει μόνο τον Caster και θα αναφέρεται το περαιτέρω range στην περιγραφή του. Στην περίπτωση που το range είναι touch, ο caster πρέπει να αγγίξει το όποιο πλάσμα θέλει να κάνει το ξόρκι. Διαφορετικά, αναφέρεται η απόσταση. Στην περίπτωση των combat spells, το range συνήθως σημαίνει την απόσταση που ο στόχος είναι από τον caster. Για area of effect ξόρκια, μπορεί να σημαίνει το σημείο προέλευσης της περιοχής (area).

COMPONENTS

Τα components ενός spell είναι τα φυσικά αντικείμενα που πρέπει να έχετε για να το ρίξετε. Κάθε περιγραφή του spell υποδεικνύει εάν χρειάζεται Verbal (V), Somatic (S) ή Material (M). Εάν δεν μπορείτε να δώσετε ένα ή περισσότερα από τα components ενώς ξορκιού, δεν μπορείτε να ρίξετε το ξόρκι.

VERBAL (V)

Τα περισσότερα ξόρκια απαιτούν την ψαλμωδία μυστικιστικών λέξεων. Οι λέξεις οι ίδιες δεν είναι η πηγή της δύναμης του ξορκιού, αλλά ο ιδιαίτερος συνδυασμός ήχων, με συγκεκριμένο τόνο και δόνηση, θέτει τα νήματα της μαγείας σε κίνηση. Έτσι, ένας παίκτης που είναι φιμωμένος ή σε μια περιοχή που είναι silenced, όπως αυτή που δημιουργείται silence spell, δεν μπορεί να ρίξει ένα ξόρκι που έχει verbal component.

SOMATIC (S)

Οι χειρονομίες για spellcasting μπορεί να περιλαμβάνουν μια έντονη χειρονομία ή μια περίπλοκη σειρά χειρονομιών. Εάν ένα ξόρκι απαιτεί somatic component, ο spellcaster πρέπει να είναι ελεύθερος να χρησιμοποιήσει τουλάχιστον ένα χέρι για να εκτελέσει αυτές τις χειρονομίες.

MATERIAL (M)

Κάποια ξόρκια απαιτούν συγκεκριμένα αντικείμενα, που καθορίζονται στις παρενθέσεις των components. Ένας παίκτης μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα component pouch ή spellcasting focus (βλ. Chapter 5) στη θέση των components που καθορίζονται για το ξόρκι. Αλλά υπάρχει κόστος για το components, ο χαρακτήρας πρέπει να έχει αυτό το συγκεκριμένο component προτού να μπορέσει να ρίξει το ξόρκι.
Εάν ένα ξόρκι δηλώνει ότι ένα material component καταναλώνεται από το ξόρκι, ο παίκτης πρέπει να παρέχει αυτό το στοιχείο κάθε φορά που ρίχνει το ξόρκι.
Ο spellcaster πρέπει να έχει έστω ένα ελεύθερο χέρι για να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά τα components, αλλά μπορεί να είναι και το ίδιο χέρι που χρησιμοποιεί για να κάνει τα somatic components.

Schools of Magic

Κάθε ξόρκι είναι μέρος ενός School of Magic. Αυτά τα σχολεία (schools) οργανώνουν ξόρκια ανάλογα τη διαδικασία και το αποτέλεσμα των ξόρκων. Ως εκ τούτου, κάθε σχολείο είναι μια σύντομη σύνοψη του τι κάνει ένα ξόρκι.

Abjuration: Protection.

Αυτά τα ξόρκια δημιουργούν ασπίδες και φράγματα, μετριάζοντας το damage και προστατεύουν από κακόβουλα πλάσματα. Κάποια μάλιστα βλάπτουν ή εκδιώχνουν τα πλάσματα. Τα ξόρκια abjuration περιλαμβάνουν το Shield, Absorb Elements, Sanctuary και Magic Circle.

Conjuration: Creation and teleportation.

Αυτά τα ξόρκια μπορούν να καλέσουν ή να δημιουργήσουν πλάσματα και αντικείμενα, ή να τηλεμεταφέρουν πλάσματα. Πολλά από αυτά έχουν δυσάρεστες επιπτώσεις που βλάπτουν τους άλλους. Τα ξόρκια conjuration περιλαμβάνουν Grease, Poison Spray, Conjure Elemental και Misty Step.

Divination: Information.

Αυτά τα ξόρκια δείχνουν στον spellcaster κάποιες πληροφορίες (information), είτε πρόκειται για τις σκέψεις ενός πλάσματος, για την τοποθεσία ενός αντικειμένου, για τι είναι πίσω από τις ψευδαισθήσεις ή και οράματα από το μέλλον. Τα ξόρκια divination περιλαμβάνουν Arcane Eye, Scrying, Tongues και Find Traps.

Enchantment: Mind control.

Αυτά τα ξόρκια επηρεάζουν τις σκέψεις και τις συμπεριφορές των άλλων, προκαλώντας τους προσωρινά να κάνουν πράγματα που κανονικά δεν θα έκαναν. Τα ξόρκια enchantment περιλαμβάνουν το Vicious Mockery, Irresistible Dance of Otto, Command και το Feeblemind.

Evocation: Calling forth.

Αυτά τα ξόρκια χρησιμοποιούν μαγική ενέργεια για να δημιουργήσουν μια ποικιλία αποτελεσμάτων. Αυτό το σχολείο είναι πολύ ευρύ. Εφόσον η ενέργεια ή η δύναμη επικαλείται, είναι ξόρκι evocation. Τα ξόρκια evocation περιλαμβάνουν το Healing Word, Fireball, Darkness και το Sending.

Illusion: Deception.

Αυτά τα ξόρκια εξαπατούν τις αισθήσεις, δημιουργώντας ψευδαισθήσεις. Αυτό μπορεί να σημαίνει δημιουργήσει αλλά και να κρύψει πράγματα συγκαλύπτοντας της εμφάνισής τους. Τα ξόρκια illusion περιλαμβάνουν την Invisibility, Fear, Phantasmal Killer, και Minor Illusion.

Necromancy: Life force.

Αυτά τα ξόρκια παραβιάζουν τις ψυχές των ανθρώπων και τις ενέργειες της ζωής. Ενώ υπάρχουν κάποια καλά ξόρκια, τα περισσότερα ξόρκια necromancy επικεντρώνονται στην παραποίηση και αποστράγγιση της ζωής των άλλων. Τα ξόρκια necromancy περιλαμβάνουν Revivify, Inflict Wounds, Chill Touch και Contagion.

Transmutation:

Αυτά τα ξόρκια μετατρέπουν το ένα πράγμα σε ένα άλλο, αλλάζοντας τις ιδιότητες και τα βασικά στοιχεία των αντικειμένων και πλασμάτων για να δημιουργήσουν ένα αποτέλεσμα εντελώς διαφορετικό. Τα ξόρκια transmutation περιλαμβάνουν Heat Metal, Feather Fall, Skill Empowerment και Polymorph.